Thông tin

Bu lông kết cấu và bulong liên kết là gì?

Căn cứ theo chức năng, ta chia bu lông thành hai nhóm là: Bu lông kết cấu và bu lông liên kết. Vậy hai loại bulong này có những đặc điểm như thế nào?

Xem thêm

Các loại đai treo ống dùng trong thi công đường ống nước

Để thi công đường ống nước, ngoài sử dụng các vật tư phụ trợ như ty răng – thanh ren, các loại kẹp xà gồ, kẹp treo ty thì còn cần sử dụng cả các loại đai treo ống hỗ trợ.

Xem thêm

Các loại tôn

Để thi công mái tôn, phương pháp sử dụng hệ ty giằng xà gồ cách nhau 1m-1.5m được áp dụng chủ yếu.

Xem thêm

Bản mã là gì?

Để tạo các kết nối dầm cột ở các công trình xây dựng, các công trình kiến trúc,.. ngoài sử dụng các phụ kiện liên kết như bu long đai ốc, đinh tán và sử dụng phương pháp hàn cố định, còn cần đến một thiết bị nữa đó chính là bản mã.

Xem thêm