Thông tin

Bảng tra dung sai kích thước

Dung sai kích thước là phạm vi cho phép của sai số về kích thước. Giá trị này được xác định là hiệu giữa kích thước giới hạn lớn nhất với kích thước giới hạn nhỏ nhất.

Xem thêm

Các ký hiệu trong bản vẽ đường ống

Bản vẽ thiết kế 2D là bản vẽ thể hiện sơ bộ hệ thống đường ống, được xây dựng lên dựa trên bản vẽ thiết kế 3D vị trí thiết bị, cách bố trí các thiết bị mặt bằng thực tế của tòa nhà. Bản vẽ 2D có ý nghĩa như một sơ đồ để thực hiện bản vẽ thiết kế 3D chi tiết và tỉ mỉ hơn.

Xem thêm

Bảng tra cường độ thép

Cường độ của thép là những thông số đặc trưng cho khả năng chống chịu của thép với các lực tác động hoặc phá hoại do ngoại lực hoặc điều kiện môi trường.

Xem thêm

Cường độ tính toán của thép

Cường độ tiêu chuẩn của cốt thép Rsn được lấy bằng cường độ giới hạn chảy với xác xuất đảm bảo không dưới 95%.

Xem thêm