Chính sách đổi trả

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Hàng được đổi trả khi có lỗi của nhà sản xuất trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận hàng. Sau thời gian 5 ngày, phía công ty sẽ không chịu trách nhiệm về sản phẩm.