Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 

Sản phẩm không có thời hạn bảo hành. Trường hợp có lỗi từ nhà sản xuất, sản phẩm được đổi trả trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận hàng.