Video Ống thép luồn dây điện

Ống thép luồn dây điện và phụ kiện tổng hợp

Ống thép luồn dây điện dùng để đặt âm tường, âm sàn bê tông, đi nổi...

EMT là gì? Phụ kiện ống thép luồn dây điện EMT

EMT là viết tắt của Electrical Metallic Tubing. Đây là loại ống luồ...

So sánh ống thép luồn dây điện EMT và ống IMC

Ống thép luồn dây điện gồm 2 loại: ống EMT chứa ren và ống IMC khôn...

Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện là gì?

Ống ruột gà lõi thép là loại ống dùng để luồn dây điện trong thi cô...