Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin 

- Thông tin cá nhân của người tiêu dùng được thu thập nhằm mục đích xây dựng hợp đồng trao đổi mua bán, cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ,  lưu trữ trong hồ sơ khách hàng của doanh nghiệp.

- Phạm vi thu thập bao gồm các thông tin cơ bản như: Tên, địa chỉ, số điện thoại...

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin khách hàng được thu thập được sử dụng trong phạm vi của doanh nghiệp, phục vụ hoạt động trao đổi mua bán sản phẩm dịch vụ của khách hàng với doanh nghiệp.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin khách hàng được lưu trữ cho đến khi hai bên dừng các hoạt động trao đổi mua bán, cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập và quản lỹ trực tiếp bởi CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT văn phòng giao dịch tại Tầng 3, số 152 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Để tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, khách hàng có thể liên hệ tới VPGD của Thịnh Phát theo số điện thoại được ghi trên website 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng được Thịnh Phát cam kết  bảo mật tuyệt đối và chỉ phục vụ cho hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa. 

 

 

 

 

 

 

Hotline
0936 014 066