Một số khái niệm về lắp ghép ren và ren trong thanh ren

1.  Một số khái niệm về lắp ghép ren và ren

a) Hệ ren

Bước ren trong thanh ren là khoảng cách giữa hai đỉnh ren liên tiếp nhau,  quy định cụ thể trong tiêu chuẩn theo từng hệ ren khác nhau

+ Ren hệ mét : Bước ren tính theo đơn vị hệ mét ( mm ). Tuỳ theo từng đường kính thân bulông mà có các bước ren quy định trong các tiêu chuẩn cụ thể.

+ Ren hệ inch : Bước ren tính theo đơn vị inch.

Mỗi hệ ren đều được phân chia thành hai loại ren: ren mịn ( fine ), ren thường( coarse ).

thanh-ren

Bước ren là khoảng cách giữa hai đỉnh ren liên tiếp nhau

b) Dung sai lắp ghép

Kích thước danh nghĩa là kích thước cơ bản được xác định theo chức năng của chi tiết và dùng làm căn cứ để tính độ sai lệch thanh ren.

Tính lắp là khả năng thay thế cho nhau không cần  sửa chữa và lựa chọn mà vẫn đảm bảo được điều kiện kỹ thuật và kinh tế hợp lí.

Để đảm bảo yêu cầu làm việc, kích thước của sản phẩm phải nằm giữa hai kích thước giới hạn cho phép, hiệu giữa hai kích thước này là dung sai : ọ = Dmax - Dmin  hoặc có thể viết ọ(IT) = ES(es) + EI(ei); trong đó :

thanh-ren

Mỗi hệ ren đều được phân chia thành hai loại ren

 + es,ei là sai lệch trênm sai lệch dưới cho trục

 + IT là dung sai

 + ES, EI là sai lệch trên, sai lệch dươcí cho lỗ

Trị số dung sai và sai lệch cơ bản xác định miền dung sai .