Yêu cầu kĩ thuật cơ bản để lắp đặt ống gió

1. Khái niệm

     “Đường ống có áp suất thấp” có nghĩa là mỗi đường ống gió cung cấp không khí phải có áp suất tĩnh trong ống không > 500 Pa  và tốc độ không > 12 m/s. Mỗi đường ống gió phải được làm bằng tole có tráng kẽm.

Lắp đặt ống gió

2. Các kích thước của đường ống

Mọi kích thước của đường ống gió thể hiện trên các bản vẽ là kích thước bên trong nhỏ nhất để không khí đi qua, có nghĩa là bên trong phần cách âm nếu có.

     Khi các khối lượng không khí được cấp bằng thiết bị do nhà thầu lắp đặt lớn hơn các khối lượng thiết  kế thì nhà thầu phải sửa đổi các kích thước của ống dẫn để duy trì các tốc độ của không khí trong ống đã thiết kế và các sửa đổi này phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật được mô tả dưới đây.

     Khi nhà thầu muốn thay đổi kích cỡ của ống dẫn từ các kích thước thể hiện trên các bản vẽ để việc cắt thép tấm tiết kiệm hơn hoặc để tránh gây ra vật cản thì nhà thầu phải cung cấp các yêu cầu sau:

      + Đường ống do nhà thầu thiết kế có công suất không bị giảm và tổng số lực cản ma sát không lớn hơn lực cản của đường ống đã được quy định.

·    + Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo rằng kích thước của đường ống khi được thay đổi sẽ không gây trở ngại cho kết cấu của tòa nhà hoặc bất kỳ công việc lắp đặt nào khác.

      + Việc thay đổi này phải được đơn vị tư vấn giám sát chấp thuận.

Lắp đặt ống gió trong nhà xưởng

     3. Phụ kiện lắp ống nối

     3.1 Các mối nối:

      Tất cả các mặt bích, kết cấu thép dùng cho các mối nối và giá đỡ phải được nhúng kẽm.

     3.2 Đệm kín mối nối hệ thống ống:

    Việc lắp đối với mối nối bích nằm ngang phải có kèm miếng đệm hoặc vật liệu khác được chấp thuận với độ dày không nhỏ hơn 5mm.

      Chất đệm kín những mối nối dọc và  nối trượt phải là loại Silicon.

Ống gió

     3.2 Các cánh chỉnh và bộ đảo hướng:

     Các cách chỉnh và bộ đảo hướng phải được bố trí bên trong các ống tại những vị trí yêu cầu. Đặc biệt, chúng phải được bố trí tại tất cả những chỗ uốn cong có bán kính cong mặt trong nhỏ hơn chiều rộng ống và cũng bố trí ở chỗ thay đổi tiết diện có góc không vượt quá 300. Chúng cũng phải có dạng khí động nghĩa là có hai lớp cánh để đảm bảo việc thay đổi hướng dòng hoàn toàn tại điểm đặt, với các cách đổi hướng có bán kính và khoảng cách được chọn đảm bảo vận tốc gió đều tại chỗ uốn cong.