Long đen vênh

Thông tin sản phẩm

Long đen vênh

LONG ĐEN VÊNH 

( Spring Washer)

Mã sản phẩm

d

n

(min)

h

(min)

dc (max)

H

min

max

LV6

6.1

6.5

2.7

1.5

12.2

 

 

     ͌͌  2h

LV8

8.2

8.7

3.2

2

15.4

LV10

10.2

10.7

3.7

2.5

18.4

LV12

12.2

12.8

4.2

3

21.5

LV14

14.2

14.8

4.7

3.5

24.5

LV16

16.2

17

5.2

4

28

LV18

18.2

19

5.7

4.6

31

LV20

20.2

21

6.1

5.1

33.8

LV22

22.5

23.5

6.8

5.6

37.7

LV24

24.5

25.5

7.1

5.9

40.3

LV27

27.5

28.7

7.9

6.8

45.3

LV30

30.5

31.7

8.7

7.5

49.9

Có thể bạn quan tâm

  • Ula

  • Ecu ( Đai ốc)

  • Bulong cấp bền full ren