Long đen phẳng

Thông tin sản phẩm

Long đen phẳng

LONG ĐEN PHẲNG 

( Flat washer)

Mã sản phẩm

Đường kính trong

(d1)

Đường kính ngoài

(d2)

Độ rộng

(s)

max

min

max

min

max

min

LP6

6.62

6.4

12

11.57

1.8

1.4

LP8

8.62

8.4

16

15.57

1.8

1.4

LP10

10.77

10.5

20

19.48

2.2

1.8

LP12

13.27

13

24

23.48

2.7

2.3

LP14

15.27

15

28

27.48

2.7

2.3

LP16

17.27

17

30

29.48

2.7

2.7

LP18

19.33

19

34

33.38

3.3

2.7

LP20

21.33

21

37

36.38

3.3

2.7

LP22

23.33

23

39

38.38

3.3

2.7

LP24

25.33

25

44

43.38

4.3

3.7

LP27

28.33

28

50

49.38

4.3

3.7

LP30

31.39

31

56

55.26

4.3

3.7

Có thể bạn quan tâm

  • Ula

  • Ecu ( Đai ốc)

  • Bulong cấp bền full ren