Ống bảo ôn cách nhiệt

Thông tin sản phẩm

Có thể bạn quan tâm

  • Ống gió mềm INSOLI có bảo ôn

  • Xốp bảo ôn PE

  • Vải sợi thủy tinh cho tiêu âm

  • Xốp cách âm, cách nhiệt XPS – xốp XPS Foam