Đẩu chia cáp có ren

Thông tin sản phẩm

Đầu chia cáp có ren

ĐẦU CHIA CÁP CÓ REN 

Dùng ống ren IMC

UL 1242 (USA)

Mã sản phẩm

Product Code

Kích thước

Size

(inch)

DCCR01

½

DCCR02

¾

DCCR03

1

DCCR04

1 ¼

DCCR05

1 ½

DCCR06

2

Có thể bạn quan tâm