Bịt đầu ống kéo cáp

Thông tin sản phẩm

Bịt đầu ống kéo cáp

BỊT ĐẦU ỐNG KÉO CÁP 

Vật liệu: Nhựa PVC

Mã sản phẩm

Product Code

Kích thước

Size (inch)

BD01

½

BD02

¾

BD03

1

BD04

1 ¼

BD05

1 ½

BD06

2

Có thể bạn quan tâm