Hộp thép Pull Box

Thông tin sản phẩm

Hộp thép Pull Box

HỘP THÉP PULL BOX 

Tiêu chuẩn (Standard): BS4662 (England)

Vật liệu: Tôn G.I, Thép

Xử lí bề mặt: Mạ kẽm điện phân, mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện

Đơn vị:mm

Mã sản phẩm

Product Code

Kích thước

Size

Độ dày

Thickness

PB01

100x100x100

0.8/1/1.2/1.6/2.5

PB02

150x150x100

0.8/1/1.2/1.6/2.5

PB03

150x150x150

0.8/1/1.2/1.6/2.5

PB04

200x200x100

0.8/1/1.2/1.6/2.5

PB05

200x200x150

0.8/1/1.2/1.6/2.5

PB06

200x200x200

0.8/1/1.2/1.6/2.5

PB07

250x250x100

0.8/1/1.2/1.6/2.5

PB08

250x250x150

0.8/1/1.2/1.6/2.5

PB09

250x250x200

0.8/1/1.2/1.6/2.5

PB10

300x300x150

0.8/1/1.2/1.6/2.5

PB11

300x300x200

0.8/1/1.2/1.6/2.5

PB12

300x300x250

0.8/1/1.2/1.6/2.5

PB13

300x300x300

0.8/1/1.2/1.6/2.5

PB14

400x400x200

0.8/1/1.2/1.6/2.5

PB15

400x400x250

0.8/1/1.2/1.6/2.5

PB16

400x400x300

0.8/1/1.2/1.6/2.5

PB17

400x400x400

0.8/1/1.2/1.6/2.5

PB18

500x500x200

0.8/1/1.2/1.6/2.5

PB19

500x500x250

0.8/1/1.2/1.6/2.5

PB20

500x500x300

0.8/1/1.2/1.6/2.5

PB21

500x500x400

0.8/1/1.2/1.6/2.5

Có thể bạn quan tâm