Đầu nối ống ruột gà

Thông tin sản phẩm

Đầu nối ống ruột gà

Đầu nối ống ruột gà 

Có thể bạn quan tâm

  • Tán ren

  • Tán ren ngoài

  • Đầu nối ống mềm vuông