Đầu chia cáp trơn

Thông tin sản phẩm

Đầu chia cáp trơn

ĐẦU CHIA CÁP TRƠN

Dùng ống trơn EMT

Ul 797 (USA)

Mã sản phẩm

Product Code

Kích thước

Size

(inch)

DCCT01

½

DCCT02

¾

DCCT03

1

DCCT04

1 ¼

DCCT05

1 ½

DCCT06

2

Có thể bạn quan tâm