Cao su giảm chấn

Thông tin sản phẩm

CAO SU GIẢM CHẤN Cao su giảm chấn Thịnh Phát là loại cao su thuộc dạng tấm dùng để lót sàn, kê máy chịu lực, lót sàn nhà xưởng, sàn xây dựng. Độ dày của cao su dạng tấm bao gồm: -...

CAO SU GIẢM CHẤN

Cao su giảm chấn Thịnh Phát là loại cao su thuộc dạng tấm dùng để lót sàn, kê máy chịu lực, lót sàn nhà xưởng, sàn xây dựng. 

Độ dày của cao su dạng tấm bao gồm: 

- Cao su tấm khổ rộng 1m x 28m x 1ly x 50kg

- Cao su tấm khổ rộng 1m x 14m x 2ly x 50kg

- Cao su tấm khổ rộng 1m x 9.8m x 3ly x 50kg

- Cao su tấm khổ rộng 1m x 7.3m x 4ly x 50kg

- Cao su tấm khổ rộng 1m x 5.8m x 5ly x 50kg

- Cao su tấm khổ rộng 1m x 3.6m x 8ly x 50kg

- Cao su tấm khổ rộng 1m x 2.9m x 10ly x 50kg

- Cao su tấm khổ rộng 1m x 2m x 15ly x 55kg

- Cao su tấm khổ rộng 1m x 2m x 20 ly x 73kg

- Cao su tấm khổ rộng 1m x 2.9m x 30 ly x 105kg

THỊNH PHÁT :

Add: Tầng 3, số 152 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Factory: Khu 5 Yên Phúc, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: 0422 403 396 – 0462 927 761

Mobile: 0902 103 586 – 0904 511 158

Email: info@thinhphatict.com / Web: https://thinhphatict.com/