Tán ren trong

Thông tin sản phẩm

Tán ren trong

TÁN REN TRONG 

Tiêu chuẩn: JIS C 8330 (Japan)

Vật liệu: Sắt

 

Sử dụng ống ren C

JIS C 8305 (Japan)

Sử dụng ống ren IMC

UL 1242 (USA)

Mã sản phẩm

Product Code

Kích thước

Size

(mm)

Mã sản phẩm

Product Code

Kích thước

Size

(inch)

TRJ01

19

TRU01

½

TRJ02

25

TRU02

¾

TRJ03

31

TRU03

1

TRJ04

39

TRU04

1 ¼

TRJ05

51

TRU05

1 ½

TRJ06

63

TRU06

2

TRJ07

75

TRU07

2 ½

TRJ08

 

TRU08

3

 

 

TRU09

3 ½

 

 

TRU10

4

Có thể bạn quan tâm