Bộ giàn giáo Ring Lock

Thông tin sản phẩm

Bộ giàn Ring Lock gồm: - Đĩa hoa thị - Bas giằng ngang - Bas giằng chéo - Chốt nêm

Bộ giàn Ring Lock gồm: 

- Đĩa hoa thị

- Bas giằng ngang

- Bas giằng chéo 

- Chốt nêm 

Có thể bạn quan tâm

  • Khóa giáo xoay

  • Chân kích giàn giáo

  • Chân kích giàn giáo